Bogenoemde omskrywing kan die visie en misie van NewSong nie beter omskryf nie! Elke student by NewSong se lewe word 'n oneindige loflied vir Jesus Christus en in hierdie proses word die bruid van Christus voorberei vir die dag wanneer Hy kom om haar te kom haal. 'n 'Gapjaar' by NewSong gaan vir elke jong volwassene 'n geleentheid gee om homself oor te gee om sodoende die Heilige Gees toe te laat om hom nuut te maak, sodat God se wil in sy lewe kan gebeur. Daar is sekerlik geen beter geleentheid as hierdie nie: Om heel eerste in verhouding met Jesus te kom en seker te maak wat Sy wil in jou lewe is, voordat jy die wêreld ingaan!  

Psalm 96:6 "Worship the Lord in the splendor of His holiness; tremble before Him, all the earth!"