Dr. DeWet Brits het as jong predikant in 1980 in Vrededorp sy bediening begin, maar gou het hy agtergekom dat ons as kerk nie altyd die antwoorde gee op die vrae van die gemeenskap in die breë nie.  Hy het toe as hospitaal predikant gewerk en  homself ingegrawe om mense te beraad en te bedien op die vrae wat hulle as pasiënte en mense wat 'n krisis beleef, het.  

"Ek onthou nog die paar tieners wat in Vrededorp in my gemeente was en wat toe 'gay' was.  Ek het niks daarvan geweet nie. Dit was vir my net so goed dat hulle van 'n ander planeet af gekom het!  Dit het my gedwing om meer uit te vind oor mense wat buite my geslote klein wêreldjie was."  

In November 1983 is hy na die Hillbrow gemeente beroep.  Ook daar het hy met die unieke karakter van die mense in Hillbrow te doen gekry en het hy homself al hoe meer bekwaam om mense te beraad.  Gedurende daardie tyd was daar baie jongmense in Hillbrow en in 1985 begin hy die Middestad Evangelisasie en Sending, ook bekend as MES.  Hierdie was 'n interkerklike uitreik om derduisende mense te bereik met die evangelie en te dissippel dat hulle volgelinge van Jesus Christus kan wees.  MES aksie het verskeie bedieningsarms gehad soos kinderbediening, krisisberading, haweloses, dwelmverslaafdes, geskeides en alleenlopers.  Elke student het 'n geleentheid gehad om in elke bedieningsarm te bedien vir 'n tydperk, om sodoende uit te vind wat die Here se plan met sy/haar lewe is wat by sy/haar gawes pas.   

In 1990 begin hy met sy doktorale studie en met die volgende tema: Counseling as Evangelism Model in a Post Christian Society.   

"Die vraag hier was juis hoe ons as kinders van die Here die wêreld kan bereik met die goeie nuus van Jesus Christus sonder om "kerkerig" en "prekerig" te lyk en te klink.  Een van die groot antwoorde om hierdie mense te bereik is juis om hulle te dissippel.   Baie mense kom wel tot bekering maar hulle weet nie hoe hulle moet leef nie.  Hierdie “gapjaar” sal die antwoord gee op hulle vrae oor hoe om te lewe as volgeling van Jesus", sê hy.

In 1988 het hy die 'Rotariërs se Young Achiever of the Year' ontvang as erkenning vir die gemeenskapswerk en opheffing van individue en die gemeenskap in die middestad van Johannesburg.

In 2003 het hy 'n Ph.D in berading verwerf, nadat hy navorsing gedoen het in Europa en Amerika.

In 2002 het Magda Brits haar Meestersgraad in Berading verwerf.