Hy was die stigter van MES (Middestad Evangelie Sending) in 1984 in Johannesburg. 
Dr. Brits het 35 jaar ondervinding in berading en dissippelskap.
Hy en sy vrou, Magda, het vir baie jare jongmense toegerus om effektief Christen 
te wees in hierdie wêreld. Hy bied nou weer hierdie kursus aan vir jong volwassenes 
wat baie avontuur, uitdagings en geestelike groei insluit.
Na hierdie kursus sal elkeen weet wat sy skeppingsdoel is en wat die Here se plan 
met elkeen is. ‘n Nuwe Liefde vir Abba Vader!  Lees meer oor DeWet en sy bediening.