Ietsie oor Dewet Brits

Ek het nou die dag in een van my nuusbriefies wat aan sowat 4000 mense wêreldwyd gestuur word, Dewet beskryf as, na my oordeel, een van die beste beraders in die wêreld. En ek staan dáárby.

Dewet en ek was sedert Hoërskooldae soos Dawid en Jonatan. Albei van ons het in Pietermaritzburg opgegroei en skoolgegaan. Daar het ons albei tot bekering gekom, saam straatwerk gedoen by Die Ark onder die dwelmverslaafdes en naglopers op die strate van Pietermaritzburg in 1970-71, terwyl ons nog op Hoërskool Voortrekker saam was.

Omdat God se roeping en salwing op albei van ons se lewens was, het ons gedoen wat kinders sou doen wat in die NG Kerk opgegroei het, en het ons gaan teologie swot om predikant te kon word in die NG Kerk. Ons het saam ons B-Admissie gaan doen op Kovsies in Bloemfontein en was vir die drie jaar daar kamermaats in Verwoerd-koshuis. Daar het ons ook weer saam straatwerk gedoen by Klub 6:13 op Bloemfontein se strate in 1972-74. Na ons drie jaar op Kovsies, is Dewet Pretoria toe en ek Stellenbosch toe vir die res van ons teologiese studies. Na Kweekskool is ons saam weermag toe vir ons verpligte diensplig as weermag-kapelane. En daarna word ons deel van die NG Kerk se bediening hier in Suid-Afrika.

 Op ’n baie besondere wyse sit God Dewet en sy vrou, Magda, in die hart van Hillbrow neer, waar hy MES-Aksie stig en bestuur tot in die negentigs. Daar ontdek hierdie NG-dominee dat daar baie meer aan bediening is as wat ons geleer is op kweekskool. God openbaar Sy Gees en die gawes van Sy Gees aan hom en leer hom stukkie vir stukkie oor ’n nuwe vryheid en dimensie van verlossing wat moontlik is in Christus Jesus, as hy sien en beleef hoe God honderde dwelmverslaafdes, prostitute en ander afgeskryfde mense deur die gemeenskap, sien vry word en genees in Christus Jesus. Hy ontdek daar dat as Paulus skryf van ’n worstelstryd teen onsigbare demoniese magte, dit nie simboliese taal dié is nie, maar bloot ’n onsigbare werklikheid is, wat net so werklik is soos die een wat ons kan sien en ervaar met ons gewone sintuie.

Uiteindelik sou Dewet se bediening midde hierdie onsigbare werklikheid vir die NG Kerk so ’n tameletjie word, dat hy geen ander opsie het as om te bedank as leraar van die NG Kerk nie.

Rondom Dewet en Magda het daar al die jare in MES-Aksie hierdie span jeugwerkers ontstaan wat van oraloor die land by hulle kom aansluit het, of wat daar onder hulle bediening vry geword het in Christus Jesus. Vandag nog sit daar oraloor die land van hierdie mense wat net kan getuig van die toerustingswerk wat Dewet en Magda in hulle lewens oor soveel jare gedoen het. 

In sy hart en wese is Dewet ook hierdie Afrikaanse boerseun, wat êrens ’n stukkie grond of plaas ook wou hê. Uiteindelik lei die Here hulle Vaalwater toe waar hy ’n pastorale kliniek op sy wildsplaas daar inrig van waar hy selfs lede uit die ou-Zimbabwe weermag beraad en bedien het.

Toe die Here ek en my vrou Wes-Kaap toe, en spesifiek Hermanus toe lei, ontdek ons hier in die Wes-Kaap soveel stukkende mense wat êrens in hulle lewe vasgevang is deur demoniese magte of dinge. 

Ek beleef toe dat die Here wil hê dat Dewet-hulle moet kom help hiermee. Wat hulle toe ook gedoen het. Wat die meeste mense hier in Suid-Afrika nie weet nie, is die respek en eer wat Dewet vir sy baanbrekerswerk in middestad-bediening wêreldwyd ontvang het. Dit sou uiteindelik ook lei daartoe dat hy sy doktoraal sou doen onder Professor Chuch Solomon, in wat Dewet beskryf het as Pneumatologie, wat in werklikheid maar net die werk is wat God se Gees op grond van die reeds-voltooide werk van Christus in mense se lewens doen en wil doen.

Na die verkoop van hulle grond in Vaalwater, lei die Here hulle na ’n paar jaar om weer ’n plaas te koop, maar hierdie keer in die Vrede-Memel-NewCastle-omgewing. En weer groei dit tot ’n opleidingsentrum met 17 slaapkamers, om jongmense en studente in bediening te akkommodeer tydens opleiding. 

Na die dood van Cobus Boshoff, die leraar van die vernuwingsgemeente, Bothaville.com, beleef ek dat die Here wil dat Dewet en Magda hulle op ’n meer permanente wyse moet kom help. (Intussen het die tyd daar in Bothaville reeds ’n driejaar-tydperk geword).

God se groter plan verstom ’n mens telkens!

Hier in Bothaville sien ons dit weer rondom Dewet en Magda en hulle rol daar.

Dink jou in, hier is ’n gemeente met ’n volledige hotel en hier is Dewet en Magda met hulle hart vir jongmense, dissipelskap, berading, ons vryheid in Christus Jesus, Nuwe Testamentiese gemeente-wees, ens. ...

Uiteindelik openbaar die Here aan Dewet-hulle dat dit alles deel is van ’n groter plan ... En dit lei uiteindelik tot die geboorte van wat jy hier voor jou op hierdie webblad sien: ’n 'Gapjaar' vir jongmense waar Dewet en Magda uit hulle magdom ervaring saam met Jesus, in jongmense se lewens kan inbou en saam met hulle ’n pad kan stap vir ten minste ’n jaar.

Wat ’n ervaring en geleentheid kan dit nie wees nie! Wat ’n kans in ’n leeftyd gaan dit nie wees vir jongmense wat die geleentheid het om dit te doen nie!

Die skrywer

Dr. Christo Nel

www.nuwewyn.co.za