• Wij leveren creatie-, innovatie- en veranderingsvermogen
  • Wij faciliteren het ecologisch verduurzamen van organisaties
  • Wij faciliteren het sociaal/maatschappelijk verduurzamen van organisaties
  • Wij begeleiden individuen in hun persoonlijke ontwikkeling
  • Wij vitaliseren organisaties en gemeenschappen

De vormen waarin we dit aanbieden is divers: met advisering, door te coachen, door eigen producten te ontwikkelen, door artikelen te schrijven, ontmoetingen te organiseren, dingen te maken, door te inspireren, te co-creëren en te experimenteren; door bijzondere mensen of ideeën te sponsoren en alles wat verder nog in ons opkomt.

Dit aanbod doen we op basis van een klantvraag of op eigen initiatief. Onze aanpak kenmerkt zich door mensen centraal te stellen, met duidelijke aandacht voor de systeemcontext ( en deze ook ter discussie stellend).

Typische kenmerken van onze werkwijze: respectvol, creatief, onconventioneel, eigenwijs, zoekend en samenbereid.