https://docs.google.com/file/d/0Bx_u9pcJqz0uQXFDa3pzUzRzVU0/edit?pli=1

New shoes today is een hechte groep van zielsverwante professionals die mensen en organisaties stimuleren en begeleiden op het pad van creatie, innovatie en verandering. 

We dragen vandaag actief bij aan het anders organiseren van de wereld van morgen. We faciliteren, coachen, co-creëren, ontwikkelen nieuwe producten, doceren, organiseren, starten new ventures en nog veel meer. 

Met organisaties ontwikkelen we waardevolle nieuwe visies, creëren we condities voor veerkrachtige veranderingen en maken het spanningsveld tussen polariteiten tot werkbare kracht. 

Individuen en teams nodigen we uit met plezier te ontwikkelen vanuit eigen kracht, om kantelingen te durven maken en toegevoegde waarde te realiseren in verbinding met de buitenwereld. 

Met gemeenschappen bewegen we naar nieuwe vormen van samen-leving, een beweging die vraagt om ander leiderschap, andere instrumenten en andere soorten van samen-werken en samen-zijn. 

Samen met u realiseren we “new ways of being and doing for the world Today”.