דף הבית

מה חדש אצלנו?

לימוד בספרים דיגיטליים בשנת הלימודים תשע"ז
בכיתות ד'-ו'

בשנים האחרונות תוכן וספרי לימוד דיגיטליים הופכים לחלק בלתי נפרד מתשתית התוכן בקרב מערכות חינוך בעולם בכלל ובישראל בפרט.

בעוד ספר הלימוד המודפס מכיל תוכן קבוע, מאפשר קריאת טקסט ותמונות ואינו מאפשר אינטראקציה וחוויה - ספר הלימוד הדיגיטלי הוא דינמי ורלוונטי, מאפשר הנגשת מדיה עשירה ומספק חוויה אינטראקטיבית ללומד.

בשנת הלימודים תשע"ז ילמדו תלמידי כיתות ד' - ו' בספרים דיגיטליים
"מפתח הל"ב" - לשעת חינוך בחודש אייר
חודש אייר

המיומנות המרכזת: כבוד

זרקור על אודות כבוד

הכבוד הינו ערך יסוד אוניברסאלי, והוא נבחן ונמדד מדי יום ביחסם של בני אדם לזולתם.
להתייחס לזולת בכבוד משמעו - לתת חשיבות לכל אדם באשר הוא ולהכיר בערכו מעצם היותו "אדם", ולא בשל מעמדו, תפקידו, הישגיו או קבוצת השתייכותו.
בכל אדם פועם צורך אנושי עמוק שיתייחסו אליו בכבוד, והוא מצפה מאחרים שיתייחסו באופן חיובי לזהותו, לרגשותיו, למחשבותיו, לאמונתו, למעשיו ולקשייו.
נקודת המוצא ביהדות ביחס לכבוד האדם משתקפת באמרה "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (אבות ב', י'): כשם שאינך רוצה שיפגעו בכבודך, כך היזהר שלא לפגוע בכבוד חברך, ומוסיף הרמב"ם בקשר ליחס אל הזולת: "... שתהיה חמלתי ואהבתי לאחי באמונה כאהבתי וחמלתי לעצמי, בממונו וגופו וכל מה שיש לו או שהוא חפץ. 
וכל מה שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו, וכל מה שלא ארצה לעצמי... לא ארצה לו כמוהו...".
במדינת ישראל נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) שקובע: "... אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם...". בהתייחסו לחוק אמר השופט העליון אהרון ברק: 
"הסיכוי הוא בהעלאת כבוד האדם למקומו הראוי, כערך יסוד של החברה שלנו... חשיבותו של ערך זה הוא בהיותו גורם מאחד ומגבש את בני החברה הישראלית על כל גוניהם, לבני חברה אחת, אשר על דגלה חרוט כבוד האדם".

לקריאה נרחבת לחץ כאן

 

code monkey

GOOGLE  APPS
http://mail.nevem.co.il
http://drive.google.co.il
https://classroom.google.com/

------------------------------------

חבילות תוכן והעשרה
www.matific.com
http://www.galim.org.il/
http://www.mimshak.com/
_____________________


מבזקים

 

זמני היום