Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis on toimunud kolm aktiivõppepäeva, mille raames toimus kõikidele klassidele tavapärasest erinev õppetöö. 25.11.2016 toimunud aktiivõppepäeva teemaks oli Läänemeri ja merekultuur, mis tulenes 2016 aastast kui merekultuuri aastast. 10.03.2017 toimunud aktiivõppepäeva teemaks oli Eesti keel ja kultuur ning 26.05.2017 oli pühendatud keskkonnale ja jätkusuutlikkusele. See leht annab ülevaate toimunust, üleval saate valida: I-IV, V-IX ja X-XII klass, mille alt leiate nii pilte kui kirjeldusi mida põnevat nendel päevadel tehti. 

Õppida on äge!

Aktiivõppes loob õpetaja keskkonna, kus õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, mis aitab õppijatel õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega. Õpetaja on kui õppijate teekaaslane teadmise saamise teel, kes pakub vajadusel abi, suunab ja juhendab, kuid loob ka situatsiooni, kus õppijad on aktiivselt kaasatud rääkima, kuulama, mõtlema ja kirjutama.
Eesti keel ja kultuur

Eesti kultuur on läbi ajaloo saanud palju erinevaid mõjutusi, kuid meie kultuuris, ajaloos ja keeles on palju erilist, väärt avastamist, hoidmist ja säilitamist. Noored on need, kes tagavad rahvusliku identiteedi säilitamise ning tagavad elujõulise kultuuriruumi tulevikuks. 10. märts pakkus palju avastamisrõõmu nii suurtele kui väikestele kultuurihuvilistele.

Kultuur sünnib inimese kohtumises maailmaga.

Inimesed ilma teadmiseta oma kultuurist selle algupärast ja ajaloost on kui puud ilma juurteta
. Garvey
sa.laulupidu.ee
Keskkond ja jätkusuutlikkus

On oluline märgata keskkonda meie ümber, teadvustada probleeme, mis sellega seoses üles kerkivad. Mõelda meie keskkonna ja looduse jätkusuutlikkusele ning sellele, mida meie saame teha hoidmaks meid ümbritsevat! 

Merekultuuriaasta 2016
Näoga mere poole


Meri on eluviis ja inspiratsioonMeri ühtaegu lahutab kui ka ühendab maid ja rahvaid. Koos meritsi veetavate kaupadega on pidevalt liikunud ka erinevad teadmised, uskumused, oskused ja kogemused, mis on vorminud mereäärsete rahvaste kultuuri.

Aita hoida ja luua Eesti merekultuuri!

Ilmar Saabas