Tallinna Kuristiku Gümnaasium alustas aktiivõppepäevadega 2016/2017 õppeaastal. Aktiivõppepäevad toimuvad kolmel korral aastas ning on pühendatud erinevatele teemadele.
See leht annab ülevaate toimunust, üleval saate valida: I-IV, V-IX ja X-XII klass, mille alt leiate nii pilte kui kirjeldusi mida põnevat nendel päevadel tehti. 

Õppida on äge!

Aktiivõppes loob õpetaja keskkonna, kus õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis, mis aitab õppijatel õpitavat mõtestada ja seostada omandatud teadmisi tegelikkusega. Õpetaja on kui õppijate teekaaslane teadmise saamise teel, kes pakub vajadusel abi, suunab ja juhendab, kuid loob ka situatsiooni, kus õppijad on aktiivselt kaasatud rääkima, kuulama, mõtlema ja kirjutama.
2016/2017 õppeaasta teemad

Aktiivõppepäeva teemadeks olid: Läänemeri ja merekultuur, Eesti keel ja kultuur, keskkond ja jätkusuutlikkus. 
Läänemeri ja merekultuur on eestlaste kui mereäärse rahva kultuuri vorminud. Eesti kultuur on läbi ajaloo saanud palju erinevaid mõjutusi, kuid meie kultuuris, ajaloos ja keeles on palju erilist, väärt avastamist, hoidmist ja säilitamist. Noored on need, kes tagavad rahvusliku identiteedi säilitamise ning tagavad elujõulise kultuuriruumi tulevikuks. 
On oluline märgata keskkonda meie ümber, teavdustada erinevaid teemasid ja probleeme ning seda kuidas saame meie ümbritsevat hoida. 

Kultuur sünnib inimese kohtumises maailmaga.

Inimesed ilma teadmiseta oma kultuurist selle algupärast ja ajaloost on kui puud ilma juurteta
. Garvey
sa.laulupidu.ee
2017/2018 õppeaasta teemad 

Kõik aktiivõppepäevad olid pühendatud Eesti Vabariik 100 temaatikale. 

                                    www.innove.ee

2018/2019 õppeaasta teemad 

Aktiivõppepäevade teemadeks on vaba teema, mis valitakse seoses  iga konkreetse klassi õppe- ja ainekavast lähtuvalt. 
Eesti keel seoses sellega, et Haridus- ja Teadusministeerium on kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks, et väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi.
Folkloor ja kultuur, mis on oluline osa meie identiteedist ning võimaldab avastada nii ajalugu kui meid täna ümbritsevat.