https://sites.google.com/a/ndw.ac.th/naduangwit/songschool

ระบบตรวจสอบการเข้าแถว และเข้าเรียนรายวิชา::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 120 รายการ ดูเพิ่มเติม »

::: ประกาศล่าสุด :::

 • โครงการค่ายคุณธรรม“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ด้วยโรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดค่ายคุณธรรม“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1และม.4 ขอให้น ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2562 22:50 โดย Thawiwat noibuddee
 • คู่มือประเมินวิทยฐานะ Logbook ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏ ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2562 21:45 โดย โรงเรียน นาด้วงวิทยา
 • ตัวอย่างแผนการสอน-IS เนื่องด้วยงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนาด้วงวิทยาให้เผยแพร่ ตัวอย่างแผนการสอนวิชา IS จึงขออนุญาตเผยแพร่เอกสารมา ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2562 21:42 โดย โรงเรียน นาด้วงวิทยา
 • ดาวน์โหลดเอกสารระบบคัดกรองนักเรียนยากจน แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนคู่มือสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ   คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน   คู่มือการใช้งานบันทึกเข้าเรียนและน้ำหนักส ...
  ส่ง 10 เม.ย. 2562 20:57 โดย โรงเรียน นาด้วงวิทยา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

::: ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง :::

 • ทดสอบประกาศจัดซื้ออุปกรณ์ ด้วยเว็บไซต์โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้จัดทำระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้น หน้านี้จึงเป็นเนื้อหาในการทดสอบระบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ word power point pdf ได้
  ส่ง 18 เม.ย. 2562 20:27 โดย โรงเรียน นาด้วงวิทยา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »


::: facebook โรงเรียนนาด้วงวิทยา :::