กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 มี.ค. 2560 03:17 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข ประชุมเตรียมความพร้อมพีธีซ้อมและมอบเกียรติบัตรม.3,6 ปีการศึกษา2559
19 มี.ค. 2560 19:53 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง ประชุมเตรียมความพร้อมพีธีซ้อมและมอบเกียรติบัตรม.3,6 ปีการศึกษา2559
15 มี.ค. 2560 10:01 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
15 มี.ค. 2560 10:00 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
15 มี.ค. 2560 09:59 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 8.jpg กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
15 มี.ค. 2560 09:46 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ S__9101428.jpg กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
15 มี.ค. 2560 09:44 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ S__9101430.jpg กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
15 มี.ค. 2560 09:43 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ unnamed (1).jpg กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 10:53 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 10:49 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ File_000(2).jpeg กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 10:26 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ เอกสารประกอบการบรรยายวันที่14มีนาคม2560_1.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 10:25 Krupaitoon_NCW Noppakad อัปเดต เอกสารประกอบการบรรยายวันที่14มีนาคม2560_2.pdf
14 มี.ค. 2560 10:25 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ เอกสารประกอบการบรรยายวันที่14มีนาคม2560_2.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 09:30 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ เชิญเสนอหลักสูตร.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 09:29 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ แนวทางการบริหารงบประมาณ.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 09:25 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ เสนอหลักสูตรพัฒนาตครู.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 09:25 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ แนวปฏิบัติ.pdf กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
14 มี.ค. 2560 08:59 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
13 มี.ค. 2560 00:21 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่
12 มี.ค. 2560 23:53 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่
12 มี.ค. 2560 23:51 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ IMG_3556.JPG กับ การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่
12 มี.ค. 2560 23:41 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่
12 มี.ค. 2560 23:01 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การประชุมปฏิบัติการและชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่
12 มี.ค. 2560 21:55 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง บทความไม่มีชื่อ
11 มี.ค. 2560 01:19 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข ประกาศผลการเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า