กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.ค. 2561 01:16 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 66.accdb กับ ไฟล์สำรองสำหรับฝึก การจัดการฐานข้อมูล
13 ก.ค. 2561 01:16 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง ไฟล์สำรองสำหรับฝึก การจัดการฐานข้อมูล
15 พ.ค. 2561 21:17 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข หน้าหลัก
15 พ.ค. 2561 21:15 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ banhan.jpg กับ หน้าหลัก
16 ก.พ. 2561 07:26 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข หน้าหลัก
16 ก.พ. 2561 07:26 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข หน้าหลัก
16 ก.พ. 2561 07:26 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข หน้าหลัก
16 ก.พ. 2561 07:25 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ NCWnet.jpg กับ หน้าหลัก
12 ธ.ค. 2560 04:55 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข หน้าหลัก
12 ธ.ค. 2560 04:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข กิจกรรมการเรียนการสอน
12 ธ.ค. 2560 04:22 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข กิจกรรมการเรียนการสอน
20 พ.ย. 2560 07:37 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ NUY_6743.JPG กับ รายชื่อนักกีฬาสีม่วง กีฬาภายใน2560
20 พ.ย. 2560 07:37 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง รายชื่อนักกีฬาสีม่วง กีฬาภายใน2560
2 พ.ย. 2560 20:20 Krupaitoon_NCW Noppakad นำออกความคิดเห็นจาก กำหนดส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์
2 พ.ย. 2560 20:16 Krupaitoon_NCW Noppakad แสดงความคิดเห็นเมื่อ กำหนดส่งงานวิชาคอมพิวเตอร์
7 ต.ค. 2560 22:28 Krupaitoon_NCW Noppakad แก้ไข การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 22:27 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator.pdf กับ การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning Facilitator ด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ office365.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 20170929_133811.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 20170929_133705.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 20170929_133504.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 14402_3.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 14402_2.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad แนบ 14402_1.pdf กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education
7 ต.ค. 2560 22:24 Krupaitoon_NCW Noppakad สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ด้วย Office 365 Education

เก่ากว่า | ใหม่กว่า