อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design...

โพสต์15 ก.พ. 2560 21:48โดยKrupaitoon Noppakad   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2560 22:14 ]
  

  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps และการวัดประเมินผล Authentic Assessment ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21

วันที่        วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559
สถานที่    ห้องทิบทิมทองแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัด        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 42 ร่วมกับสถาบันพัฒนาตุณภาพวิชาการ (พว.)
สรุปผลการอบรม


Comments