"...การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน..."
ยินดีต้อนรับสู่ http://www.krupaitoon.com 
http://www.krupaitoon.com/moodle

http://www.krupaitoon.com/admission

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 • กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมโฮมรูม
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:46 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
 • เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/6 ปีการศึกษา 2559 เยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/6 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:48 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
 • ประชุมครูที่ปรึกษา ม.3 ม.6 วันที่        วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560เวลา        08.00-10.00 น.เรื่อง        การจัดงานปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6สถานที่    ห ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2560 00:02 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม งานพิเศษ

 • ประชุมคณะกรรมการวิชาการ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 21:00 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทาแดง   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารเทาแดง
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:55 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design...     การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทาง Backward Design ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps และการวัดประเมินผล Authentic Assessment ตามหลักสูตรอิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21วันท ...
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:14 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมสังคมและชุมชน

 • ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย           15-17 กุมภาพันธ์ 2560 จิตอาสา ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ศูนย์กีฬาอำเภอหนองฉาง ขอขอบคุณคุณครูสุชาติ โพธิ์มูล และนักเรียน โรงเรียนหนองฉางวิทยาท ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2560 19:58 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
 • กรรมการงานกีฬาตะกร้อวัดหนองขุนชาติ     วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 งานกีฬาตะกร้อวัดหนองขุนชาติ
  ส่ง 15 ก.พ. 2560 22:24 โดย Krupaitoon_NCW Noppakad
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »อบรม Train The Trainer by Google

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.dlit.ac.th/
http://kroobannok.com

ข่าววงการศึกษา


หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม. สพป.