ดาวน์โหลด

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยจะแยกเป็นหมวดหมู่ และกรุณาดู เวอร์ชั่น ที่อยู่หลังไฟล์เพื่อตรวจสอบการอัปเดตของเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด

คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คู่มือเพื่อพัฒนา 4 H

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า คู่มือ 4 H