คลังรูปภาพMOU เขาค้อ
MOU เขาค้อ 19-20 สิงหาคม 2559
https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzdzJuQ2h1SEpYc1E
แข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzdkJyRHMtVDFBX1U
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzX1FXUk8tMWl0MTg
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

  
https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzWmJMcjdWa2thY2M
ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzVWFHRjBBMmg1T3c
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/558 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558 


https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzdnJrZi1hZS1jcUE
เปิดศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน


https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzWDFXRmhEVmYtNTg
ม่วง-ชมพู เกมส์ 58

https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzVndrMXZrUjhoQ0E
เปิดกองลูกเสือโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzbVJhdFo2Rm1rS0E
คณะครูศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57


https://drive.google.com/open?id=0B8yyuxd3e4IzM21jNm9IYXhuaHM
กิจกรรมพัฒนาิชาการ                ค่ายคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ