วันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์31 พ.ค. 2562 03:11โดยadmin nchpk
31 พฤษภาคม 2562
นำโดย พลตำรวจสมัครสุริยัน จันเกิน คณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ą
CDS_0001.JPG
(6860k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0002.JPG
(7325k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0003.JPG
(7445k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0004.JPG
(6263k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0005.JPG
(6121k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0006.JPG
(6749k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0007.JPG
(7468k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0008.JPG
(6996k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0009.JPG
(6404k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0010.JPG
(7150k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0011.JPG
(7472k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0012.JPG
(7991k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0013.JPG
(6675k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0014.JPG
(6930k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0015.JPG
(7011k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0016.JPG
(7341k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0017.JPG
(7571k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0018.JPG
(7132k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0019.JPG
(6674k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0020.JPG
(6610k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0021.JPG
(6620k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0022.JPG
(7034k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0023.JPG
(6690k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0024.JPG
(6567k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0025.JPG
(6521k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0026.JPG
(6734k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0027.JPG
(8153k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0028.JPG
(6708k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0029.JPG
(7290k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0030.JPG
(7171k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0031.JPG
(6873k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0032.JPG
(6313k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0033.JPG
(7520k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0034.JPG
(6763k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0035.JPG
(7791k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0036.JPG
(7399k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:11
ą
CDS_0037.JPG
(7823k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:12
ą
CDS_0038.JPG
(7184k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:12
ą
CDS_0039.JPG
(6720k)
admin nchpk,
31 พ.ค. 2562 03:12
Comments