วันงดสูบบุหรี่โลก

โพสต์30 พ.ค. 2562 20:00โดยadmin nchpk
วันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2562 วันงดสูบบุหรี่โลก
นำโดย พลตำรวจสมัคร สุริยัน จันเกิน คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ร่วมเดินรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกและแจกสติกเกอร์สัญลักษณ์การงดสูบบุหรี่ให้แก่ประชาชน

ą
CDS_0001.JPG
(7075k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0003.JPG
(6842k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0004.JPG
(6787k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0008.JPG
(6545k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0009.JPG
(6595k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0010.JPG
(6739k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0011.JPG
(7827k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0013.JPG
(6550k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0014.JPG
(7054k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0021.JPG
(6633k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0026.JPG
(7034k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0029.JPG
(7004k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0030.JPG
(7105k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0031.JPG
(6962k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0032.JPG
(7185k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0042.JPG
(7144k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0044.JPG
(6967k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0046.JPG
(6844k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0047.JPG
(7131k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0048.JPG
(7297k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
ą
CDS_0052.JPG
(6731k)
admin nchpk,
30 พ.ค. 2562 20:00
Comments