วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

โพสต์5 ธ.ค. 2561 07:49โดยadmin nchpk   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 23:04 ]

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม ของทุกปี วันแห่งความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ą
CDS_0001.JPG
(6528k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:53
ą
CDS_0002.JPG
(6926k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:53
ą
CDS_0003.JPG
(6564k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:54
ą
CDS_0006.JPG
(7188k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:54
ą
CDS_0007.JPG
(7095k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:54
ą
CDS_0008.JPG
(7346k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:54
ą
CDS_0009.JPG
(7798k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:55
ą
CDS_0010.JPG
(7612k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0011.JPG
(7189k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0012.JPG
(6907k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0013.JPG
(6791k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0014.JPG
(6814k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0015.JPG
(7009k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0016.JPG
(6957k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:56
ą
CDS_0017.JPG
(6954k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0018.JPG
(6990k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0019.JPG
(6931k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0020.JPG
(6863k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0021.JPG
(6912k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0022.JPG
(6873k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0023.JPG
(6825k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0024.JPG
(7029k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:57
ą
CDS_0025.JPG
(6657k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0026.JPG
(6968k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0027.JPG
(6423k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0028.JPG
(6807k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0029.JPG
(7320k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0030.JPG
(6368k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0031.JPG
(7196k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0032.JPG
(6324k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:58
ą
CDS_0033.JPG
(7265k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0034.JPG
(6333k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0035.JPG
(6576k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0036.JPG
(6793k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0037.JPG
(6740k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0038.JPG
(6286k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0039.JPG
(6820k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0040.JPG
(7687k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 22:59
ą
CDS_0041.JPG
(6427k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0042.JPG
(6725k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0043.JPG
(6590k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0044.JPG
(7006k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0045.JPG
(7002k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0046.JPG
(6941k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0047.JPG
(6423k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0048.JPG
(6439k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
ą
CDS_0049.JPG
(6378k)
admin nchpk,
6 ธ.ค. 2561 23:00
Comments