ประกาศสอบราคา

โพสต์3 พ.ย. 2559 06:28โดยadmin nchpk   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2559 06:36 ]
เรื่อง ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  วงเงิน 575,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) รายละเอียดดังแนบ
Ċ
admin nchpk,
3 พ.ย. 2559 06:30
Comments