กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:09โดยadmin nchpk

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดย ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ณ หอประชุมเพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน และยังเป็นการส่งเสริมความกตัญญูที่ลูกพึงกระทำต่อแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดี เป็นพลเมืองดีที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทั้งที่เป็นตัวแทนแม่มาร่วมกิจกรรม และที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ที่ทำให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ą
CDS_0206.JPG
(7402k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0208.JPG
(6846k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0209.JPG
(6748k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0212.JPG
(7003k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0213.JPG
(7367k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0214.JPG
(6880k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0215.JPG
(6897k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0220.JPG
(6953k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0222.JPG
(6863k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0224.JPG
(6718k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0226.JPG
(6936k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0228.JPG
(6888k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0229.JPG
(7266k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0255.JPG
(7433k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0262.JPG
(7095k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0267.JPG
(7248k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0268.JPG
(7063k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0270.JPG
(7060k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0271.JPG
(7163k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0272.JPG
(7575k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0273.JPG
(7760k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0280.JPG
(7332k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0290.JPG
(6986k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0291.JPG
(7371k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0293.JPG
(7208k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0300.JPG
(7202k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0309.JPG
(7399k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0322.JPG
(7079k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0325.JPG
(7117k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0326.JPG
(7063k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0336.JPG
(7457k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0339.JPG
(7057k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0342.JPG
(7049k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0344.JPG
(7196k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0346.JPG
(6876k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0348.JPG
(6777k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0349.JPG
(7250k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0350.JPG
(6952k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0361.JPG
(6962k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0362.JPG
(7204k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0363.JPG
(7033k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0364.JPG
(7239k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0446.JPG
(6978k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
ą
CDS_0449.JPG
(6913k)
admin nchpk,
9 ส.ค. 2562 01:09
Comments