โครงการ CAMP TO BE NUMBER ONE Power Life ทักษะชีวิติแบบบูรณาการ

โพสต์6 ก.ค. 2562 06:35โดยadmin nchpk
กิจกรรมอบรม โครงการ CAMP TO BE NUMBER ONE Power Life ทักษะชีวิติแบบบูรณาการ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประเพชรน้ำหนึ่ง หอประชุมโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ą
CDS_0007.JPG
(6917k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0009.JPG
(6913k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0013.JPG
(6698k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0016.JPG
(7223k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0017.JPG
(7275k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0021.JPG
(6869k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0026.JPG
(6340k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0027.JPG
(7118k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0029.JPG
(7047k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0032.JPG
(7085k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0033.JPG
(7133k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0038.JPG
(6782k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0129.JPG
(7519k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0136.JPG
(7546k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0142.JPG
(7159k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0143.JPG
(7198k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0164.JPG
(6613k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0165.JPG
(6615k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0204.JPG
(7203k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0205.JPG
(6630k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0207.JPG
(7520k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0218.JPG
(7185k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0219.JPG
(7620k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0220.JPG
(6825k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0221.JPG
(7249k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0224.JPG
(6958k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
ą
CDS_0233.JPG
(6912k)
admin nchpk,
6 ก.ค. 2562 06:35
Comments