การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

โพสต์28 พ.ย. 2561 23:34โดยadmin nchpk   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 00:27 ]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ภาคการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ą
CDS_0005.JPG
(7270k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:34
ą
CDS_0006.JPG
(6994k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:35
ą
CDS_0007.JPG
(6519k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:35
ą
CDS_0008.JPG
(7503k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:35
ą
CDS_0009.JPG
(6862k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:35
ą
CDS_0010.JPG
(7014k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:35
ą
CDS_0011.JPG
(7349k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:35
ą
CDS_0012.JPG
(7374k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:36
ą
CDS_0013.JPG
(6687k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:36
ą
CDS_0014.JPG
(6366k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:36
ą
CDS_0015.JPG
(6534k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:36
ą
CDS_0016.JPG
(6322k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:36
ą
CDS_0017.JPG
(6709k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:36
ą
CDS_0018.JPG
(7003k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:37
ą
CDS_0019.JPG
(7172k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:37
ą
CDS_0020.JPG
(6578k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:37
ą
CDS_0021.JPG
(6588k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:37
ą
CDS_0022.JPG
(7196k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:37
ą
CDS_0023.JPG
(7087k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:37
ą
CDS_0024.JPG
(7186k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0025.JPG
(7221k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0026.JPG
(7414k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0027.JPG
(7320k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0028.JPG
(6919k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0029.JPG
(7324k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0030.JPG
(7432k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:38
ą
CDS_0031.JPG
(7538k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0032.JPG
(7116k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0033.JPG
(6861k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0034.JPG
(7144k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0035.JPG
(7680k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0036.JPG
(7332k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0037.JPG
(6749k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:39
ą
CDS_0038.JPG
(7036k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:40
ą
CDS_0039.JPG
(6844k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:40
ą
CDS_0040.JPG
(7529k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:40
ą
CDS_0041.JPG
(7011k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:40
ą
CDS_0042.JPG
(7710k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:40
ą
CDS_0043.JPG
(7215k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:40
ą
CDS_0044.JPG
(7242k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0045.JPG
(7336k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0046.JPG
(7133k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0047.JPG
(7301k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0048.JPG
(7173k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0049.JPG
(7539k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0050.JPG
(7502k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:41
ą
CDS_0052.JPG
(6557k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:42
ą
CDS_0053.JPG
(7323k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:42
ą
CDS_0054.JPG
(7106k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:42
ą
CDS_0055.JPG
(7492k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:43
ą
CDS_0056.JPG
(7211k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:43
ą
CDS_0057.JPG
(7788k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:43
ą
CDS_0058.JPG
(7184k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:43
ą
CDS_0059.JPG
(7420k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:43
ą
CDS_0060.JPG
(7164k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:43
ą
CDS_0061.JPG
(7082k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0062.JPG
(6922k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0063.JPG
(7013k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0064.JPG
(6932k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0065.JPG
(7271k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0066.JPG
(7324k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0067.JPG
(6990k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:44
ą
CDS_0069.JPG
(7163k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:55
ą
CDS_0070.JPG
(7272k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:55
ą
CDS_0071.JPG
(7149k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:55
ą
CDS_0072.JPG
(7148k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:55
ą
CDS_0073.JPG
(7280k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:55
ą
CDS_0074.JPG
(7122k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:56
ą
CDS_0075.JPG
(7079k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:56
ą
CDS_0076.JPG
(7342k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:56
ą
CDS_0077.JPG
(7462k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:56
ą
CDS_0078.JPG
(7024k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:56
ą
CDS_0079.JPG
(7142k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:56
ą
CDS_0080.JPG
(7085k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:57
ą
CDS_0081.JPG
(6800k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:57
ą
CDS_0082.JPG
(7252k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:57
ą
CDS_0083.JPG
(7288k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:57
ą
CDS_0084.JPG
(7415k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:57
ą
CDS_0085.JPG
(6990k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:57
ą
CDS_0086.JPG
(7325k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:58
ą
CDS_0087.JPG
(7249k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:58
ą
CDS_0088.JPG
(7045k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:58
ą
CDS_0089.JPG
(7142k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:58
ą
CDS_0090.JPG
(7003k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:59
ą
CDS_0091.JPG
(7093k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:59
ą
CDS_0092.JPG
(7470k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 00:59
ą
CDS_0093.JPG
(7101k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:00
ą
CDS_0094.JPG
(7641k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:00
ą
CDS_0095.JPG
(7547k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:00
ą
CDS_0096.JPG
(7627k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0097.JPG
(7599k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0098.JPG
(7177k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0099.JPG
(6703k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0100.JPG
(6980k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0101.JPG
(6794k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0102.JPG
(7069k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:01
ą
CDS_0103.JPG
(7212k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0104.JPG
(7035k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0105.JPG
(7721k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0106.JPG
(7404k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0111.JPG
(7523k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0112.JPG
(7562k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0113.JPG
(7568k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
ą
CDS_0114.JPG
(7581k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:02
č
CDS_0115.MOV
(9825k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
č
CDS_0116.MOV
(4606k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
č
CDS_0117.MOV
(5126k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
č
CDS_0118.MOV
(4453k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
č
CDS_0119.MOV
(4448k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
č
CDS_0120.MOV
(16201k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
ą
CDS_0121.JPG
(7553k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
ą
CDS_0122.JPG
(7750k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:03
ą
CDS_0123.JPG
(7686k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0124.JPG
(7253k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0126.JPG
(7277k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0127.JPG
(6942k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0128.JPG
(7537k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0129.JPG
(7468k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0130.JPG
(7523k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0131.JPG
(7336k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:04
ą
CDS_0132.JPG
(6900k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0133.JPG
(7628k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0134.JPG
(7315k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0136.JPG
(7259k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0137.JPG
(7369k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0138.JPG
(6688k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0139.JPG
(7211k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:05
ą
CDS_0140.JPG
(6704k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:06
ą
CDS_0141.JPG
(7227k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:06
ą
CDS_0142.JPG
(7168k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:06
ą
CDS_0143.JPG
(6865k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:06
ą
CDS_0144.JPG
(6928k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:07
ą
CDS_0145.JPG
(6972k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0146.JPG
(6621k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0147.JPG
(6946k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0148.JPG
(7096k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0149.JPG
(6633k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0150.JPG
(6684k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0151.JPG
(6947k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:08
ą
CDS_0152.JPG
(6548k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0153.JPG
(7021k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0155.JPG
(6731k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0157.JPG
(7117k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0158.JPG
(6563k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0159.JPG
(6808k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0160.JPG
(6707k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:09
ą
CDS_0161.JPG
(7004k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:10
ą
CDS_0162.JPG
(7148k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:10
ą
CDS_0164.JPG
(6447k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:10
ą
CDS_0165.JPG
(6931k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:10
ą
CDS_0166.JPG
(7452k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:10
ą
CDS_0167.JPG
(6493k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:10
ą
CDS_0168.JPG
(6434k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:11
ą
CDS_0169.JPG
(6923k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:11
ą
CDS_0170.JPG
(7000k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:11
ą
CDS_0171.JPG
(6878k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:11
ą
CDS_0172.JPG
(6808k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:12
ą
CDS_0173.JPG
(7297k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:12
ą
CDS_0174.JPG
(7271k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:12
ą
CDS_0175.JPG
(7205k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:12
ą
CDS_0176.JPG
(6398k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:12
ą
CDS_0177.JPG
(6878k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:12
ą
CDS_0178.JPG
(7148k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0179.JPG
(6791k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0181.JPG
(7168k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0182.JPG
(7206k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0183.JPG
(7282k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0184.JPG
(7523k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0185.JPG
(6563k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0186.JPG
(6518k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:13
ą
CDS_0187.JPG
(7038k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
ą
CDS_0188.JPG
(6848k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
ą
CDS_0189.JPG
(6805k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
ą
CDS_0190.JPG
(6756k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
ą
CDS_0191.JPG
(7209k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
ą
CDS_0192.JPG
(6684k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
ą
CDS_0193.JPG
(7230k)
admin nchpk,
29 พ.ย. 2561 01:14
Comments