กลุ่มสาระ ฯ ศิลปะนายพรมงคล  กงยนต์
ครู


นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนางสาววรรณวิภา  ไพรแก่น
ครูอัตราจ้าง