โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง การประชุมปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเพื่อคงสภาพสู้ความยั่งยืน เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษากิจกรรมข ...
    ส่ง 4 ก.ย. 2562 00:32 โดย admin nchpk
  • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดย ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนาเฉลียงพ ...
    ส่ง 9 ส.ค. 2562 01:09 โดย admin nchpk
  • โครงการ CAMP TO BE NUMBER ONE Power Life ทักษะชีวิติแบบบูรณาการ กิจกรรมอบรม โครงการ CAMP TO BE NUMBER ONE Power Life ทักษะชีวิติแบบบูรณาการ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ หอประเพชรน้ำหน ...
    ส่ง 6 ก.ค. 2562 06:35 โดย admin nchpk
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


ข่าวเด่นวันนี้http://dlit.ac.th/index.php

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ข้อมูลจัดสอบ

http://pisaitems.ipst.ac.th/

ว่าที่ ร.ต.สมจิตร  รอดเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

http://210.246.188.154/obec_scd/

SGS


http://academic.obec.go.th/resources/home

http://www.myfirstbrain.com/default.aspx


http://dlit.ac.th/pages/library.php

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf


http://stks.or.th/wiki/doku.php

หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวการศึกษา
Comments