โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีว่าร้อยตรีสมจ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2563 23:12 โดย admin nchpk
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม ...
  ส่ง 11 ส.ค. 2563 20:50 โดย admin nchpk
 • กิจกรรม
  ส่ง 11 ส.ค. 2563 20:36 โดย admin nchpk
 • กิจกรรม “วันไหว้ครู วันทาบูชาพระคุณครู” วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563กิจกรรม “วันไหว้ครู วันทาบูชาพระคุณครู” ณ หอประชุมโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม โดยว่าที่ร้อยตรีสมจิตร ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2563 00:24 โดย admin nchpk
 • #SAVE ZONE NO NEW FACE โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2563 20:28 โดย admin nchpk
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การเปิดเผยข้อมูล ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(OIT)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แสดงบทความ 1 - 0 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


Embed gadget
http://dlit.ac.th/index.php

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ข้อมูลจัดสอบ

http://pisaitems.ipst.ac.th/

ว่าที่ ร.ต.สมจิตร  รอดเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

http://210.246.188.154/obec_scd/

เอสจีเอ


http://academic.obec.go.th/resources/home

http://www.myfirstbrain.com/default.aspx


http://dlit.ac.th/pages/library.php

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/learningPackage.pdf


http://stks.or.th/wiki/doku.php

หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวการศึกษา
Comments