ช่องทางร้องเรียน

                                                              ร้องเรียนทางไปรษณีย์

                                            โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 

          79 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

          ร้องเรียนทางโทรศัพท์     โทร.044-075909