รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานกฎหมายและคดี สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

  • ทดลองข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  หรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตน มีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบ
    ส่ง 20 มิ.ย. 2562 10:50 โดย นายธีระ ประทุมชาติ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »