วิดีโอ YouTubeข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม


http://110.78.81.124/amssplus/index.php
https://dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php

https://www.tepeonline.org/
http://training.obec.go.th/#/Login
https://www.otepc.go.th/th
https://www.gpf.or.th/
http://www.nidtep.go.th/2019/index.php
https://www.xn--m3cumo8dj.com/home/home
http://master.cmss-otcsc.com/competency_cms/

Ċ
นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส,
14 ก.ค. 2563 09:01