งานโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"


 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KBaqii42Dijq3CEqIu53bGctE8RuQkpdyCgV0U_befM/edit?usp=sharing  https://drive.google.com/drive/folders/0B2UGYZLvADfleGRuRXl4Y05ROXM    http://webgis.bopp-obec.info/obec-gis/obec/map#


https://drive.google.com/drive/folders/0B2UGYZLvADflUmhzWFNHcHhvSms?usp=sharing    http://a3901.obec.expert/    รายงานผลการทดสอบประจำเดือน


    รายชื่อนักเรียน    คำสั่ง


ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
..............................................

http://schoolmis.obec.expert/

https://sites.google.com/a/nb1.go.th/khanawut/bannadee/emis.jpg
https://portal.bopp-obec.info/obec60/
http://a3901.obec.expert/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wo4aRuj0qtEzScBZ4_OfEVqYEgcVI_z4U3zL6SBsfb4/edit#gid=1230368444

รายงานผลการทดสอบ อ่านออกเขียนได้

ประเมินคณิตศาสตร์

ประเมินภาษาอังกฤษ

https://sites.google.com/a/nb1.go.th/khanawut/bannadee/%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%84.jpg