แบบสำรวจ


การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV 9 พ.ค.2561

การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining 14 พ.ค.2562


คู่มือการจัดการศึกษาทางไกล DLTV/DLIT
https://drive.google.com/file/d/15df1DtfwOs4IrWDaMYQnHP5oLffFp5uo/view?usp=sharing                        https://drive.google.com/file/d/1u1gpSrbWKR4aG_Aeu0pb4_2A5satFK6i/view?usp=sharing                        https://drive.google.com/file/d/1auU6l2jR_q3oHLjVajsTFOcYB8J85_Gj/view?usp=sharing                         https://drive.google.com/file/d/1YNuxbPvlx5tDNnx79hHqNFH0vvICQhqw/view?usp=sharing

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การสนับสนุนโรงเรียนเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนเรียนสอนทางไกล  DLTV / DLIT และ ระบบ Internet ของโรงเรียน
                แบบรายงานผลการทดสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมทางไกล "การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV" วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรุณารายงานภายในวันที่ 18 พ.ค. 2561
                ขั้นตอนการรายงาน
                    1.คลิกลิงค์ แบบรายงานผลการทดสอบฯ
                    2.ลงชื่อเข้าใช้(โดย E-mail ของท่าน)เพื่อดำเนินการต่อ
                    3.กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
                    4.กรณี  ผ่าน  การทดสอบให้แนบไฟล์เกียรติบัตรด้วยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน (10MB)
                        4.1 เพิ่มไฟล์
                        4.2 เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
                        4.3 อัปโหลด
                        4.4 คลิก ส่ง
                    5.ผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายทุกคนทั้งที่ ผ่าน และไม่ผ่าน การทดสอบ
ดำเนินการรายงานข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายใน วันที่ 18 พ.ค.2561
                    ***ตรวจสอบผลการรายงานฯ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แจ้งจัดสรรงบประมาณกลุ่มรับสัญญาณดาวเทียม (HD)ฯ ปีงบประมาณ 2561  แจ้งจัดสรรงบประมาณกลุ่มรับสัญญาณดาวเทียม (HD) ของโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561
    ส่ง 23 มิ.ย. 2562 08:57 โดย นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
  • การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน
    ส่ง 23 มิ.ย. 2562 07:38 โดย นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »