Meetlatten

Een bekende en ingeburgerde meetlat voor de (water)kwaliteit van beken is de Belgische Biotische Index (afgekort: BBI). 

Voor de kaderrichtlijn water zijn nieuwe en bijkomende meetlatten uitgewerkt. De multimetrische macro-invertebraten index Vlaanderen (MMIF) zal geleidelijk de BBI vervangen (zie teksten in bijlage). Andere meetlatten maken gebruik van visgegevens, waterplanten en kiezelwieren.

Een eenvoudige, niet geijkte" index is de EPT-index. Deze geeft het percentage haftenlarven (Ephemeroptera), Steenvliegen (Plecoptera) en Kokerjuffers (Trichoptera) weer. Zie: 
Ċ
Jos Gysels,
20 apr. 2011 07:26
Ċ
Jos Gysels,
20 apr. 2011 07:26
Comments