Mooie plekjes

25 maart 2011 - De Zwarte Nete ontspringt ten oosten van de Ronde Put in Mol-Postel. De loop is gedeeltelijk omgelegd bij de aanleg van het kanaal Dessel-Turnhout in 1844. Ter hoogte van Poster ter Heide duikt de beek onder het hooggelegen kanaal door. Op de bakstenen wand groeien onder meer Tongvaren en Steenbreekvaren (zie foto). Tussen de mossen (o.a. Moerassnavelmos) in de spatzone zijn typische sieralgen te vinden, zoals Cosmarium crenatum en Cosmarium vexatum. Beekschaatsenrijders zijn er niet te zien, hoewel ze wel aanwezig zijn 50 meter stroomopwaarts. Zoals ook elders blijkt, vormen het kanaal en de duikers een migratieknelpunt voor de vleugelloze schaatsenrijders.
Comments