Monitoringlijst‎ > ‎

Korfmossel

Aziatische korfmossel (met kikkerdrilwier dat zich op de schelp heeft vastgezet) 


Naast de Reuzenbalsemien is de Aziatische korfmossel een tweede zgn. invasieve exoot in de monitoringlijst. Er zijn wel meer "exotische" schaaldieren die onze beken en waters hebben veroverd. Water is een dankbare plaats voor invasieve soorten. Zie het bijgevoegde artikel uit een ANKONA Jaarboek 2004-2005 over exotische ongewervelden in het provinciaal Domein Prinsenpark in Reteie. Veel planten en dieren uit verre streken komen hier terecht langs of in het water (via kanalen, balastwater van zeeschepen, enz.).

De Aziatische korfmossel is nog een relatief recente nieuwkomer. Omstreeks 1992 verscheen ze ze in de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen. De determinatie is eenvoudig. Het is de enige grotere zoetwatermossel in onze contreien met een opvallend geribbelde schaal.

De Toegeknepen korfmossen is een sterk verwante soort. De verschillen met de Aziatische korfmossen zijn niet groot: fijner geribbeld, van boven "toegeknepen en van binnen meer paars.

Omdat beide soorten zo sterk op elkaar gelijken, bovendien op ongeveer dezelfde plaatsen voorkomen en een gelijke ecologie hebben, worden ze samengenomen. worden.

In het Antwerpse kan je ook fossiele korfmossels vinden, vaak talrijk in baggerslib uit de Schelde. Wetenschappers zijn het er niet over eens of het precies dezelfde soort is, maar in elk geval een sterk verwante. Deze fossiele soort heeft de ijstijden niet overleeft.

Foto's:


Ċ
Jos Gysels,
11 apr. 2012 06:11
Comments