Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti prvního ročníku!


Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věříme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na fakultě spokojeni. Sami jsme před několika lety stáli před stejnou výzvou jako vy. Vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy a často i do nového města. Po letech strávených na naší alma mater už ale víme, že Přírodovědecká fakulta nám do života nedala jen nudné hodiny strávené na přednáškách, ale především nová přátelství, zážitky a vzpomínky, o které obzvláště na naší fakultě není nikdy nouze. Fakulta v nás vypěstovala porozumění a vztah k přírodě, stejně jako nám dala ochutnat časy nesnází a stresu. Spolu s kolegy z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto příručku, která by vám měla vše usnadnit a poskytnout vám základní informace pro úspěšný začátek vysokoškolského života v Praze.


Naleznete zde informace o vaší nové škole – od běžných studijních problematik po volnočasové aktivity. Berte tento materiál jako informativní – především ve věci studijní legislativy je třeba se řídit podrobnějšími předpisy a Karolinkou. V minulých letech pro vás skupina senátorů připravila zjednodušený výklad studijních předpisů, který vám umožní lepší orientaci v legislativě. Vše naleznete na internetových stránkách fakulty. Příručka prváka by vám měla nabídnout základní přehled a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Příručka se vám tak bude hodit během celého studia na fakultě.


Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo problémy, můžete se vždy obrátit na své studentské zástupce v Akademickém senátu fakulty.  Nezapomínejte, že kromě povinností máte také svá práva. I vy můžete společně s námi utvářet Přírodovědeckou fakultu.


Jakub Petříček

předseda Studentské komory Akademického senátu PřF UK


Vážené studentky, vážení studenti,

 

gratulujeme vám k úspěšnému dokončení střední školy a přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, která – jako pátá nejstarší fakulta Univerzity Karlovy – v letošním roce slaví již sté výročí založení. Doufáme, že vás studium bude naplňovat a inspirovat k tvůrčí práci, osobnímu rozvoji, a že vás bude i bavit. 


Na vysokou školu vstupujete se zkušenostmi, které vaši předchůdci neměli možnost získat. Převážnou část uplynulého maturitního pololetí jste prožili v podmínkách, které vám bezesporu přechod do systému vysokoškolského studia usnadní. Získané zkušenosti jak s distančními formami studia v době nouzového stavu, tak i s individuálním přístupem pedagogů, se samostudiem a s žitou potřebou osobní odpovědnosti za vlastní výkony i budoucnost určitě na akademické půdě jen zúročíte. 


Dostáváte do rukou příručku, kterou pro vás připravili starší kolegové – studenti a zástupci Akademického senátu Přírodovědecké fakulty. Vtělili do ní informace, jež vám usnadní orientaci v novém prostředí a pomohou vám proniknout do problematiky studia na vysoké škole. Příručka shrnuje vše, co její tvůrci ze svých zkušeností považují za podstatné. Vše ostatní už bude na vás. Respektujte, prosím, pokyny garantů vašich studijních programů a všech vyučujících, ale sledujte i předpisy související se studiem, informace a metodické pokyny studijního oddělení fakulty. V případě problémů s plněním studijních povinností vám doporučujeme nejen pídit se po možnostech, zda a jak lze problém řešit, ale i včas kontaktovat příslušné referentky studijního oddělení fakulty a garanty svých programů.


Neváhejte se zapojit do studentského života na fakultě. Vězte, že řadu informací i zkušeností, jež vám studium usnadní, získáte právě v sítích studentů, které přesahují jednotlivé ročníky i obory studia. 


Přejeme vám, abyste vaši volbu studovat na Přírodovědecké fakultě považovali za životní výzvu, byli jste se studiem spokojeni a řádně jej dokončili. A až se tak stane, budeme rádi, pokud i nadále zachováte své alma mater přízeň. 


prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

proděkanka pro koncepci studia

 

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti