Vážené kolegyně, vážení kolegové, studentky a studenti prvního ročníku!

Vítejte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věříme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na fakultě spokojeni. Sami jsme před několika lety stáli před stejnou výzvou jako vy. Vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy a často i do nového města. Po letech strávených na naší alma mater už ale víme, že Přírodovědecká fakulta nám do života nedala jen nudné hodiny strávené na přednáškách, ale především nová přátelství, zážitky a vzpomínky, o které obzvláště na naší fakultě není nikdy nouze. Fakulta v nás vypěstovala porozumění a vztah k přírodě, stejně jako nám dala ochutnat časy nesnází a stresu. Spolu s kolegy z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto příručku, která by vám měla vše usnadnit a poskytnout vám základní informace pro úspěšný začátek vysokoškolského života v Praze.

Naleznete zde informace o vaší nové škole – od běžných studijních problematik po volnočasové aktivity. Berte tento materiál jako informativní – především ve věci studijní legislativy je třeba se řídit podrobnějšími předpisy a Karolinkou. V minulých letech pro vás skupina senátorů připravila zjednodušený výklad studijních předpisů, který vám umožní lepší orientaci v legislativě. Vše naleznete na internetových stránkách fakulty. Příručka prváka by vám měla nabídnout základní přehled a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Příručka se vám tak bude hodit během celého studia na fakultě.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo problémy, můžete se vždy obrátit na své studentské zástupce v Akademickém senátu fakulty. Nezapomínejte, že kromě povinností máte také svá práva. I vy můžete společně s námi utvářet Přírodovědeckou fakultu.


Daniel Vašek
předseda Studentské komory Akademického senátu PřF UKVážené studentky, vážení studenti,

gratulujeme vám k úspěšnému dokončení střední školy a přijetí ke studiu na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, která – jako pátá nejstarší fakulta Univerzity Karlovy – v nedávné době oslavila již sté výročí založení. Vy i my máme za sebou náročný rok, kdy ne vše probíhalo tak, jak jsme na to všichni byli v minulosti zvyklí. To se bohužel týkalo i vašich loňských předchůdců, kteří měli vstup na vysokou školu naprosto nestandardní a netradiční. To, že se s touto situací ve velké většině případů všichni dobře vypořádali, zvládli náročný přechod ze střední školy k nám a své studijní povinnosti dokázali splnit i za podmínek, kdy mnohé pedagogy potkali až v červnu 2021 u zkoušek, nás naplňuje optimismem, že studium zvládnete i vy. Jsme totiž přesvědčeni, že k nám na fakultu přicházíte s mnohem většími zkušenostmi z distanční výuky a ze samostudia, s větším důrazem na individuální učení a zodpovědnost, tedy vlastnostmi, které budete ve vysokoškolském studiu potřebovat. Doufáme, že vás studium bude naplňovat a inspirovat k tvůrčí práci, osobnímu rozvoji, a že vás bude i bavit.

Dostáváte do rukou příručku, kterou pro vás připravili starší kolegové – studenti a zástupci Akademického senátu Přírodovědecké fakulty. Vtělili do ní informace, jež vám usnadní orientaci v novém prostředí a pomohou vám proniknout do problematiky studia na vysoké škole. Příručka shrnuje vše, co její tvůrci ze svých zkušeností považují za podstatné. Vše ostatní už bude na vás. Respektujte, prosím, pokyny garantů vašich studijních programů a všech vyučujících, ale sledujte i předpisy související se studiem, informace a metodické pokyny studijního oddělení fakulty. V případě problémů s plněním studijních povinností vám doporučujeme nejen pídit se po možnostech, zda a jak lze problém řešit, ale i včas kontaktovat příslušné referentky studijního oddělení fakulty a garanty svých programů.

Neváhejte se zapojit do studentského života na fakultě. Vězte, že řadu informací i zkušeností, jež vám studium usnadní, získáte právě v sítích studentů, které přesahují jednotlivé ročníky i programy studia.

Přejeme vám, abyste vaši volbu studovat na Přírodovědecké fakultě považovali za životní výzvu, byli jste se studiem spokojeni a řádně jej dokončili. A až se tak stane, budeme rádi, pokud i nadále zachováte své alma mater přízeň.


prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
proděkanka pro koncepci studia

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti