Vážení kolegové, studenti prvního ročníku!

Vítáme vás mezi studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Věříme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na fakultě spokojeni. Sami jsme byli před několika lety ve stejné situaci jako vy: vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy a často i do nového města. Spolu s kolegy z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto příručku, která by vám měla poskytnout základní informace pro úspěšný začátek vysokoškolského života v Praze.

Naleznete zde informace o vaší nové škole - od běžných studijních problematik po volnočasové aktivity. Berte tento materiál jako informativní – především ve věci studijní legislativy je třeba se řídit podrobnějšími předpisy a Karolinkou. Oboje naleznete na internetových stránkách fakulty. Příručka prváka by vám měla nabídnout základní přehled a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Příručka se vám tak bude hodit během celého studia na fakultě.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo problémy, můžete se vždy obrátit na své studentské zástupce v Akademickém senátu fakulty. Nezapomínejte, že kromě povinností máte také svá práva.

Tomáš Janík
Studentská komora Akademického senátu PřF UK
Vážení budoucí kolegové, milí studenti, 

dostáváte do rukou příručku, kterou pro vás připravili starší kolegové. Vtělili do ní své zkušenosti a informace, jež vám usnadní  orientaci v novém prostředí a zabezpečí v prvním ročníku rychlý průnik do problematiky studia na vysoké škole. Vše ostatní už bude na vás.

Gratulujeme vám k úspěšnému přijetí a doufáme, že vás studium bude naplňovat a inspirovat k tvůrčí práci, zkrátka, že vás bude bavit. Zároveň vám přejeme, abyste zvolené studium řádně ukončili. A až se tak stane, zachovejte i nadále své Alma mater svou přízeň.

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan fakulty

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.
studijní proděkanka

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
studijní proděkan