Vážení kolegové, studenti prvního ročníku!

Vítáme vás mezi studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Věříme, že budete se svým rozhodnutím a studiem na fakultě spokojeni. Sami jsme byli před několika lety ve stejné situaci jako vy: vstupovali jsme do neznámého prostředí vysoké školy a často i do nového města. Spolu s kolegy z fakulty jsme proto pro vás připravili tuto příručku, která by vám měla poskytnout základní informace pro úspěšný začátek vysokoškolského života v Praze.

Naleznete zde informace o vaší nové škole - od běžných studijních problematik po volnočasové aktivity. Berte tento materiál jako informativní – především ve věci studijní legislativy je třeba se řídit podrobnějšími předpisy a Karolinkou. V minulých letech pro vás skupina senátorů připravila zjednodušený výklad studijních předpisů, který vám umožní lepší orientaci v legislativě. Vše naleznete na internetových stránkách fakulty. Příručka prváka by vám měla nabídnout základní přehled a nasměrovat vás na místa, kde získáte další informace. Příručka se vám tak bude hodit během celého studia na fakultě.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo problémy, můžete se vždy obrátit na své studentské zástupce v Akademickém senátu fakulty. Nezapomínejte, že kromě povinností máte také svá práva.

Jan Pačes

Studentská komora Akademického senátu PřF UK

 

Vážené studentky, vážení studenti,

gratulujeme vám k úspěšnému přijetí do studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, která v letošním roce oslaví již sté výročí založení. Doufáme, že vás studium bude naplňovat a inspirovat k tvůrčí práci, a že vás bude i bavit.

Dostáváte do rukou příručku, kterou pro vás připravili starší kolegové – studenti a zástupci Akademického senátu fakulty. Vtělili do ní informace, jež vám usnadní orientaci v novém prostředí a pomohou vám proniknout do problematiky studia na vysoké škole.

Příručka shrnuje vše, co její tvůrci ze svých zkušeností považují za podstatné. Vše ostatní už bude na vás. Sledujte, prosím, předpisy související se studiem, informace a metodické pokyny nejen studijního oddělení fakulty, ale i garantů vašich studijních oborů resp. programů a pedagogů. V případě problémů s plněním studijních povinností vám doporučujeme kontaktovat včas i příslušné referentky studijního oddělení fakulty.

Neváhejte se zapojit do studentského života na fakultě. Vězte, že řadu dalších informací, jež vám studium usnadní, získáte právě v sítích studentů, které přesahují jednotlivé ročníky i obory studia.

Přejeme vám, abyste zvolené studium řádně ukončili. A až se tak stane, zachovejte i nadále své alma mater svou přízeň. 

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

děkan fakulty

 

doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

proděkanka pro koncepci studia

 

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

studijní proděkan