Seznam školitelů OR VBB

Na této stránce naleznete seznam aktuálních školitelů OR a kontakty na ně. Můžete se na ně obrátit v případě zájmu o studium v OR, případně s nimi konzultovat odbornou problematiku, která je blízká Vašemu tématu.


jméno pracoviště e-mailRNDr. Ladislav Anděra, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  ladislav.andera@img.cas.cz
MUDr. Taras Ardan, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.  ardan@biomed.cas.cz
Mgr. Martin Balaštík, Ph.D.
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  martin.balastik@img.cas.cz
RNDr. Petr Bartůněk, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  petr.bartunek@img.cas.cz
RNDr. Pavla Binarová, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  binarova@biomed.cas.cz
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. Katedra buněčné biologie PřF UK  brabek@natur.cuni.cz
Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.  cebecauer@jh-inst.cas.cz
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Katedra buněčné biologie PřF UK  jan.cerny@natur.cuni.cz
Mgr. Jana Dobrovolná, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  jana.dobrovolna@img.cas.cz
doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  paveldra@img.cas.cz
Ing. Zdenka Ellederová Ph.D.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.ellederova@iapg.cas.cz
prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  jforejt@img.cas.cz
Ing. Josef Fulka, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. fulka@vuzv.cz
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  zdenek.hodny@img.cas.cz
RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK  hortova@natur.cuni.cz
Mgr. Zuzana Líčeníková Hořejší, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  Zuzana.Horejsi@cancer.org.uk
Mgr. Mária Hovořáková, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.  marhor@biomed.cas.cz
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  hozak@img.cas.cz
Kallayanee Chawengsaksophak, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  kchaweng@img.cas.cz
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. Ústav biochemie a exp. onkologie, 1. LF UK mjana@lf1.cuni.cz
RNDr. Pavel Janščák, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  pavel.janscak@img.cas.cz
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  kanka@iapg.cas.cz
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  korinek@img.cas.cz
prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. Oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK  jan.kovar@lf3.cuni.cz
RNDr. Hana Kovářová, CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  kovarova@iapg.cas.cz
RNDr. Zbyněk Kozmík, CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  kozmik@img.cas.cz
M.Sc. Iryna Kozmíková, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  iryna.kozmikova@img.cas.cz
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. Katedra buněčné biologie PřF UK  vkrylov@natur.cuni.cz
Ing. Michal Kubelka, CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  kubelka@iapg.cas.cz
RNDr. Lucie Kubínová, CSc. Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.  kubinova@biomed.cas.cz
RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze Katerina.Kuzelova@uhkt.cz
Dr. Christian Lanctôt, Ph.D.BIOCEV - Katedra buněčné biologie PřF UK lanctotc@natur.cuni.cz
Ing. Lucie Láníková, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  lucie.piterkova@gmail.com
Mgr. Josef Lazar, Ph.D. Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR, v.v.i. lazar@uochb.cas.cz
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. Katedra buněčné biologie PřF UK  lenka.libusova@natur.cuni.cz
MUDr. Libor Macůrek, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  macurek@img.cas.cz
RNDr. Ondřej Machoň, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  ondrej.machon@img.cas.cz
RNDr. Petr Man, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  namrtep@gmail.com
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  motlik@iapg.cas.cz
doc. RNDr. MUDr. Jana Pěknicová, CSc. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.  jpeknic@biomed.cas.cz
Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK vposp@lf1.cuni.cz
MVDr. Radek Procházka, CSc. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  prochazka@iapg.cas.cz
Mgr. Michala Rampichová, Ph.D. Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i. m.rampichova@biomed.cas.cz
RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. Katedra buněčné biologie PřF UK  rosel@natur.cuni.cz
doc. RNDr. Radislav Sedláček, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  radislav.sedlacek@img.cas.cz
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D. Anatomický ústav 1. LF UK david.sedmera@lf1.cuni.cz
Mgr. David Staněk, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  stanek@img.cas.cz
Doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK pstopka@natur.cuni.cz
MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  tstopka@lf1.cuni.cz
RNDr. Rita Suchá, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  sucha@iapg.cas.cz
doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.  petr.svoboda@img.cas.cz
doc. Ing. Peter Šebo, CSc. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  sebo@biomed.cas.cz
RNDr. Mgr. Petr Šolc, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  solc@iapg.cas.cz
Ing. Andrej Šušor, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.  susor@iapg.cas.cz
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. Katedra buněčné biologie PřF UK  ttlapka@natur.cuni.cz
Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.  jaroslav.truksa@ibt.cas.cz
Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  vomy@biomed.cas.cz
MUDr. Daniel Vyoral, CSc. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze  Daniel.Vyoral@uhkt.cz