Home


Zabýváme se aplikací geofyzikálních metod při ochraně životního prostředí, geologickém mapování, ve strukturní geologii, geomorfologii a při řešení problémů geomechaniky a inženýrské geologie. Používáme metody seismické, gravimetrické, magnetometrické, geoelektrické, radiometrické a karotážní. Důležitou součástí našich aktivit je přímá spolupráce s provozními organizacemi při řešení konkrétních úkolů geologické praxe. 

Ve výzkumu se soustřeďujeme na následující témata: