https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/maasimtovim/
לחצו לראות מה עשינו השנה ביום מיוחד זה.

תוכנית עבודה שנתית

קוד התנהגות בבית הספר

לוח הודעות בית ספרי


     "כאן לומדים בכיף "

השבוע יוקדש לזיכרון השואה והגבורה.

וידאו של YouTube

https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/nativ/home/sqrz--ts-h
היכנסו והרשמו
ללימוד תוכנת הסקראץ'
https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/alonim/
שומרים על אלונים

כניסה לאתר בית ספר

הודעות שוטפות

שיר השבוע


שירי משוררים ויוצרים בזמר העברי- תשע"ה
האיש ההוא              
מילים: נתן יונתן
לחן: שלמה ארצי
             
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
אשר היה כערבות הבוכיות.

למרגלות ההר נולד
ליד הנחל.
בחורף שר בין ערבות בוכיות.
בקיץ בין אורות בצעי המים
לחמו שילח על פני הנחל לדגה.
מקני הסוף כרת לו עפיפון
וכשהיה לאיש
מגבעולי הערבות הבוכיות נטה סוכה,
מאבן המבצר האפורה בנה לו בית,
על מי הנחל טחנה הקים,
זרע שדות.
שלח הונו על פני הים באניות סוחר.
אך יש אשר יניח כלי מלאכתו,
ויהיה פתאום לאיש אחר.

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
אשר היה כערבות הבוכיות.


תת-דפים (49): הצג הכל