https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/nativ/home/dpy-lymwd-lhwps          http://edu.gov.il/tech/DigitalSummer/Pages/Home-Page.aspx

https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/nativ/home/mzd-hsprym

תוכנית עבודה שנתית

קוד התנהגות בבית הספר

וידאו של YouTube


לוח הודעות בית ספריהשבוע שלנו


כיתות ו' בטיול שנתיפעילות גנים להכרות עם בית הספרכנס מקהלות אזוריהשבוע נקיים הרצאה להורי החטיבה

הגביע הוא שלנו


בשבוע שעבר השתתפו נציגים מכתה ג' בתחרות ארצית ברובוטיקה.

שלושת תלמידנו התחרו יחד עם 350 תלמידים מכל הארץ וזכו במקום ה- ראשון.


ניפרדים


אנחנו ניפרדים מזאקי השומר המסור שלנו ומאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.
 

https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/alonim/
שומרים על אלונים

כניסה לאתר בית ספר

הודעות שוטפות

שיר השבוע


שירי משוררים ויוצרים בזמר העברי- תשע"ו

תמיד עולה המנגינה
מילים: יורם טהרלב
לחן: יאיר רוזנבלום


מן השעות והשניות

והקולות באוזניות
מן הכוכב על המגדל
ומן הרוח לצידו
והחבר שעל ידו
אשר מרים לו אגודל
מן העבים הנפתחים
ומכנפי המלאכים
ומלילות ללא שינה
תמיד עולה המנגינה:

מן הרקיע הבהיר
עד גגותיה של העיר
והשדות הרחבים
וכשהלילה מעליו
והשמיים מתחתיו
ועל הארץ כוכבים
עמוק עמוק בתוך הלב
בתוך הראש המסתובב
מן הקצה, מן הפינה
תמיד עולה המנגינה:

לה לה לה...

על התקוות הכי ורודות
האהבות האבודות
ואלה העומדות בתור
עם זוג עיניים כחולות
וציפורניים אכולות
אשר קוראות לו שיחזור
מכל האור מכל הלב
הוא שוב אליך מתקרב
את יכולה מתוך שינה
לשמוע את המנגינה:

לה לה לה...

מן הרקיע הנמס
אשר אומר לי תיכנס
ובו אלייך אני שט
ומן האופק הלבן
ומן הרווח הקטן
שבין הנילוס והפרת
מה שהיה וכבר נגמר
הטוב הרע והמכוער
וכל ארצנו הקטנה
כבר שרה את המנגינה:
לה לה לה...

https://www.youtube.com/watch?v=5CjPisRG5aE

תת-דפים (56): הצג הכל