https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/maasimtovim/
לחצו לראות מה עשינו השנה ביום מיוחד זה.

תוכנית עבודה שנתית

קוד התנהגות בבית הספר

לוח הודעות בית ספרי

תודה לכל ההורים שלקחו חלק בלימוד לקראת שבועות.

חג שמח

https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/nativ/home/sqrz--ts-h
היכנסו והרשמו
ללימוד תוכנת הסקראץ'
https://sites.google.com/a/nativ.tzafonet.org.il/alonim/
שומרים על אלונים

כניסה לאתר בית ספר

הודעות שוטפות

שיר השבוע


שירי משוררים ויוצרים בזמר העברי- תשע"ה
חופים
מילים: נתן יונתן
לחן: נחצ'ה היימן
             
חופים הם לפעמים געגועים לנחל.
ראיתי פעם חוף
שנחל עזבו
עם לב שבור של חול ואבן.
והאדם, והאדם הוא לפעמים גם כן יכול
להישאר נטוש ובלי כוחות
ממש כמו חוף.

גם הצדפים
כמו חופים, כמו הרוח
גם הצדפים הם לפעמים געגועים
לבית שתמיד אהבנו
אשר היה ורק הים
שר לבדו שם את שיריו.
כך בין צדפי ליבו של האדם שרים לו נעוריו.

ביצוע אריק איינשטייןתת-דפים (49): הצג הכל