הכנה למיצב במדעים


בנות יקרות

שבו בכל יום 20 דקות לתרגול, בצעו את המשימה ובחנו את עצמכן בלשונית "בחן את עצמך"

תכונות חומרים:

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity6.asp

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity5.asp

 

חומרי דלק

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity9.asp

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit61/game.aspx

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity7.asp

 

הצמח

http://science.cet.ac.il/science/transportation/transport6.asp

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit37/act1.aspx?nUnit=37&sSubjectKey=science

 

מערכת ההובלה

http://science.cet.ac.il/science/transportation/transport1.asp

 

בעלי חיים

בעלי החוליות http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit56/act1.aspx?nUnit=56&sSubjectKey=science

חרקים

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit101/act1.aspx?nUnit=101&sSubjectKey=science

היונקים

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit99/act1.aspx?nUnit=99&sSubjectKey=science

גלגולו של פרפר

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit20/act1.aspx?nUnit=20&sSubjectKey=science

 

כדור הארץ

יום לילה חודש ושנה (היכנסו לשלושת הפעילויות)

http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=science

 

מים מצבי צבירה ומזג אוויר

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity1.asp

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity8.asp

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity3.asp

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity4.asp

 

תמיסות

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity2.asp

 

אוצרות ים המלח

http://science.cet.ac.il/science/matter/activity10.asp

נסו לבנות מעגלים חשמליים פעילים

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit257/act1.aspx

 

ĉ
נתיב מאיר מעלות,
30 במרץ 2014, 1:40
ĉ
נתיב מאיר מעלות,
30 במרץ 2014, 20:21
Comments