יחס קנה מידה ופרופורציה

תלמידי כיתה ח' , 
צרפתי לכם דף עבודה בנושא יחס , פרופורציה וקנה מידה .
מומלץ לתרגל לקראת הבחינה שתערך ב - 27/9/12