ข้อมูลพื้นฐาน


สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

เป็นรูปนางแก้วถือคทาเพชร

หมายถึง ผู้งามพร้อมด้วยความดีสีประจำโรงเรียน คือ ฟ้า - น้ำเงิน

สีฟ้า หมายถึง อาณาเขตอันหาที่สิ้นสุดมิได้

สีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติคุณความดี อันสูงส่ง

สีฟ้าและสีน้ำเงิน รวมกันแล้วหมายถึง เกียรติคุณความดีอันสูงส่งของนารีรัตน์

จะยืนยง คงอยู่และขยายกว้างออกไปไม่มีที่สิ้นสุด


คำขวัญของโรงเรียน