http://www.krupopplus.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [18 ตุลาคม 2562] เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 • [7 พฤษภาคม 2562] เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  • ภาพกิจกรรม/การปฏิบัติหน้าที่
  • 3 ธันวาคม 2562 กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนคนดีศรีนารีรัตน์ งานเสริมสร้างเอกลักษณ์นารีรัตน์ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมคนดีศรีนารีรัตน์ ตามโครงการเสริมสร ...
   ส่ง 21 ธ.ค. 2562 21:38 โดย จตรนต์ สายอุต
  • 1 พฤศจิกายน 2562-5 มกราคม 2563 เตรียมงานกรีฑามัธยมจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมและเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมจังหวัดแพร่ในวันที่ 6-7 มกราคม 2562ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
   ส่ง 21 ธ.ค. 2562 21:28 โดย จตรนต์ สายอุต
  • 27 พฤศจิกายน 2562 ทดลองการแสกนบัตนักเรียน ชั้น ม.5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562เข้าร่วมทดลองการใช้งานโปรแกรมแสกนบัตรนักเรียน เพื่อตรวจสอบการเข้าออกโรงเรียนของนักเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง และระบบด ...
   ส่ง 21 ธ.ค. 2562 21:23 โดย จตรนต์ สายอุต
  • 23 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ม.5 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสโมสรโรตารีเวียงโกศัย กำหนดจัดก ...
   ส่ง 21 ธ.ค. 2562 21:16 โดย จตรนต์ สายอุต
  • 21 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 นักเรียนชั้น ม. 5 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่
   ส่ง 20 พ.ย. 2562 19:27 โดย จตรนต์ สายอุต
  แสดงบทความ 1 - 5 จาก 28 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 ดาวน์โหลดเอกสารการปฏิบัติงานในหน้าที่

ปฏิทินปฏิบัติงาน


http://www.krupopplus.com/max/index.php?name=gbook

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร

https://www.scbfoundation.com/media_knowledge.php?project_id=292

https://sites.google.com/site/maxjackmin/