หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์


  • [1 พฤศจิกายน 2564] เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 :: ออนไลน์ และ ออนไซต์

  • [1 มิถุนายน 2564] เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 :: ออนไลน์

  • [1 ธันวาคม 2563] เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  • [1 กรกฎาคม 2563] เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  • [18 ตุลาคม 2562] เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  • [7 พฤษภาคม 2562] เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การปฏิบัติงานในหน้าที่


>> Performance Agreement

Performance Agreement

[PA1] ปีงบประมาณ 2565

[PA2] ปีงบประมาณ 2566

[PA3] ปีงบประมาณ 2567

[PA4] ปีงบประมาณ 2568

[PA5] ปีงบประมาณ 2569

>> การเลื่อนวิทยฐานะ

[ว9] ปีงบประมาณ 2565

[ว21] ปีการศึกษา 2563

[ว21] ปีการศึกษา 2562

>> ดาวน์โหลดเอกสาร

[ว9] ปีพ.ศ. 2564

>> งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


>> ประกาศค่าเป้าหมายและกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของโรงเรียน

>> แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการประเมินฯและพิจารณาเงินเดือน

ข่าวการศึกษา/PLC

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินปฏิบัติงาน