หน้าแรก

https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/career-techno-nr/homeประกาศ/ประชาสัมพันธ์

 • โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อเทคโนโลยีของครูและบุคลากรทางการศึกษา สนใจรายละเอียดโครงการคลิกเมนูด้านซ้ายหรือลิงค์ด้านล่างนี้https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/career-techno-nr/person1
  ส่ง 28 ส.ค. 2562 21:41 โดย จตรนต์ สายอุต
 • คณะครูกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรม โครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ คณะครูกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  37  (แพร่-น่าน)ระหว่างวันที่  15-16 กันยายน  พ.ศ.  2558ณ  โรงเรียนปัว  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน
  ส่ง 14 ก.ย. 2558 19:07 โดย Nareerat School Tube
 • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ คณะกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558คลิกดูภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 24 ส.ค. 2558 19:02 โดย Nareerat School Tube
 • โรงเรียนแม่จันวิทยาคมขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ร่วมต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เวลาประมาณ 11.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 1 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่คลิกดูภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 24 ส.ค. 2558 18:59 โดย Nareerat School Tube
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ

 • คลังข้อสอบภาคเรียนที่ 2/2558 จากบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์ บริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จัดทำข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 และนำมาเผยแพร่ให้กับทางโรงเรียนครูผุ้สอนวิชาเทคโนโลยีท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน สามารถขอรห ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2559 00:02 โดย Nareerat School Tube
 • คลังข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2558 จากบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์ บริษัทบางกอกซอฟต์แวร์จัดทำข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 และนำมาเผยแพร่ให้กับทางโรงเรียนครูผุ้สอนวิชาเทคโนโลยีท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน สามารถขอรห ...
  ส่ง 24 ส.ค. 2558 20:49 โดย Nareerat School Tube
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือราชการ

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า หนังสือราชการ


นายกณิกนันต์ ดอกบัว

หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีนายภาณุพันธ์  ภาคาผล

รองหัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี


---------------------------


http://gg.gg/ez5ka


---------------------------

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์

web counters