หน้าแรก

            
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกๆ คนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
     งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม  เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน  และเพื่อช่วยลดภาระหน้าที่ของครูที่ปรึกษาชุมนุมต่างๆ ในการรับนักเรียนเข้าชุมนุม ในปีการศึกษา 2560  ได้เปิดให้นักเรียนเลือกชุมนุมทั้งหมด  29  ชุมนุม  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             ปิดระบบลงทะเบียนเลือกชุมนุมแล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

        สำหรับคู่มือการใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมออนไลน์  นักเรียนและครูสามารถดาวน์โหลดได้  ตามลิงค์ด้านล่างนี้
                                                                                                                                                          แสกนคิวอาร์โค้ด สำหรับ smartphone