หน้าแรก

แผนผังการให้บริการงานของกลุ่มอำนวยการ                                 

ข่าวประชาสัมพันธ์       

กิจกรรมนันทนาการ     
วิดีโอ YouTube

  นางนงเยาว์ ศิริรัตน์    
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
http://www.smartarea.nan2.go.th/index.php
http://portal.obec.go.th/wps/portal
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Z6UF3NVjZsVS1OTUMxT29Kc2M&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B4Z6UF3NVjZsRVFJWjBGYUtxRjg&usp=sharing
http://www.nan2.go.th/meeting_nan2/
http://www.nan2.ksom.net/money/index.php
http://krs2.psdg-obec.go.th/
http://ars2.psdg-obec.go.th/
หน้าเว็บย่อย (5): 11 11 11 อำนวยการ เอกสาร