หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงทะเบียน เข้ารับการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม 5 ส
https://www.kroobannok.com/84594
https://www.kroobannok.com/81500
วิทยฐานะ
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=51449&Key=news_act
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online

ติดต่อเรา

https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-955006484697037/