หน้าแรก

https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dmcnan2/
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTOUlUMUpaanN5cGs/view?usp=sharing
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT  

วิดีโอ YouTube


โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่7 พฤศจิกายน 2558

https://portal.bopp-obec.info/obec58/
***********************************
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=7202
************************************
http://bobec.bopp-obec.info/

**************************************

แผนผังการให้บริการงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา                 ข่าวการศึกษา                                                                                              


ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                        
                       


                                      
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/smart-obec/

แบบฟอร์มการให้บริการ 
..........................................................
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTWVRZdEEzbThVa0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTY092dGtIY2pzWUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTd2FiRmxhdTMxdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTT19aWC01U0NyeG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVdHZ0bTdwVGUyZzQ/view?pli=1
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVazltYXhvdnRqRjA/view?pli=1http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://www.gotoknow.org/home
http://www.ed-law.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.etvthai.tv/
http://210.246.188.51/
http://www.niets.or.th/th/
http://www.sahavicha.com/
http://www.asean.moe.go.th/

จำนวนผู้เข้าชม                

Website counter