หน้าแรก

 


https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dmcnan2/
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTOUlUMUpaanN5cGs/view?usp=sharing


YouTube Videoโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

https://portal.bopp-obec.info/obec58/
***********************************

ข่าวการศึกษา                                                                                                                                   


ข่าวสารจาก DLICT                                                                                                    
      
         
หนังสือแจ้งโรงเรียน                                                                                                   
  
......................................

   นายประสิทธิ์ ชาวแหลง
     รอง ผอ.สพป.น่าน 2
......................................

นางพิมพ์ณัฐชยา  กวาวสิบสอง
        ผอ.กลุ่ม DLICT
......................................
การอบรมพัฒนาบุคลากร    
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/smart-obec/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dlit-nan2/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/xbrm-google-sites/
แหล่งความรู้                 
......................................
http://202.29.172.140/obecdata/
......................................
http://www.dlf.ac.th/live.php
......................................
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dlit-nan2/
......................................
http://school3.rmutp.ac.th/
https://www.facebook.com/otpc.in.th/
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://dlo.itel.swu.ac.th/
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
https://www.gotoknow.org/home
http://www.ed-law.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.etvthai.tv/
http://210.246.188.51/
http://www.niets.or.th/th/
http://www.sahavicha.com/
http://www.asean.moe.go.th/

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ZL95peyLMOTe0wt-PGSinwRLwPoDw_d


จำนวนผู้เข้าชม                

Website counter  
https://www.facebook.com/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ-และการสื่อสาร-321540185385140/?modal=admin_todo_tour
https://drive.google.com/file/d/1Rk3O1zxoKlep3rA_vgAySofegKDZn6lP/view?usp=sharing

สพป.น่าน เขต 2