หน้าหลัก

ข้อมูลสารสนเทศ ปี2564                                           

 ขข้อมูลโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูล ณ. 25 มิ.ย. 2564)
   แผนที่โรงเรียน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)
 ที่อยู่ ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ ในสังกัดสพป.น่านเขต 2 
https://drive.google.com/file/d/1qcD4UDHBDws0Lv8KzjcPLjrlmuB_ur2z/view?usp=sharing  
 
https://drive.google.com/file/d/1qcD4UDHBDws0Lv8KzjcPLjrlmuB_ur2z/view?usp=sharing 
บุคลากรสพป.น่านเขต 2/แยกตามกลุ่มโรงเรียน
 
https://drive.google.com/file/d/1qcD4UDHBDws0Lv8KzjcPLjrlmuB_ur2z/view?usp=sharing
 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน  2564


https://sites.google.com/a/nan2.go.th/data-management-center-dmc-2559/
......................................................
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/schoolmis/
......................................................
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/rabb-sarsnthes-pheux-kar-brihar-kar-suksa-emis/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/cct-nan2/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dlit/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dlit_pry/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/schoolmis/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/xbrm-google-sites/
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/sphp-nan2-khet-sucrit/

.................................................
ผลงานของเรา            
ปีการศึกษา 2556
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/dmcnan2/pi-kar-suksa-2559

แบบฟอร์มอื่นๆ                     
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTWVRZdEEzbThVa0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTY092dGtIY2pzWUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTd2FiRmxhdTMxdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3VxHYLnTnVTT19aWC01U0NyeG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVdHZ0bTdwVGUyZzQ/view?pli=1
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVazltYXhvdnRqRjA/view?pli=1

https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVS1ZxX3hycUxYQXc/view
https://drive.google.com/a/nan2.go.th/file/d/0BxTHD2FB-tHVdHY0TkdUR3dXcE0/view


http://www.opm.go.th/opmportal/index.asp
http://alphaedu.azurewebsites.net/HostMonitor/schoollocation.html
......................................................
http://www.nan2.go.th/gisnan2/g_m2.php

free hits counter