หน้าแรกวิดีโอ YouTube


ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
Øการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
Øประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

 

ปฏิทินการทำงานนายประสิทธิ์ ชาวแหลง
รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/brihar-ngan-bukhkhl-1/home/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8https://sites.google.com/a/nan2.go.th/brihar-ngan-bukhkhl-1/ngan-wangphaen-xatra-kalang-1
https://sites.google.com/a/nan2.go.th/brihar-ngan-bukhkhl-1/ngan-bahenc-khwam-chxb-laea-thabeiyn-prawati
http://nan2.ksom.net/money/index.php
http://www.nan2.go.th/meeting_nan2/