ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รายวิชา สื่อสังคมออนไลน์  รหัสวิชา ง30249
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


: แจ้งข่าวจากครูผู้สอน

 • สัปดาห์ที่ 8 เลือกเมนูด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าศึกษาเนื้อ ใบงาน และแบบทดสอบ-  ให้นักเรียนคลิกเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 โดยให้เวลา 10 นาที-  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง  การสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ จากเนื้อหาหน่วยที่ 4 แล้วให้นักเรียนตอบคำามดังนี้ลงในสมุด                              - ในการสร้างและใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ต้องมีเครื่องมืออะไรบ้าง เมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบและสรุปคำตอบ หากแตกต่างจากข้อสรุปให้บันทึกแก้ไขลงในสมุด
  ส่ง 20 ธ.ค. 2558 09:42 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • สัปดาห์ที่ 7 ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กจากเนื้อหาหน่วยที่3-  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กจากเนื้อหาหน่วยที่ 3-  ให้นักเรียนทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อสังคมออนไลน์  เมื่อทำตามขั้นตอนเรียบร้อย ตรวจสอบผลการส่งได้ที่ เมนู เช็คการส่งงาน-  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์ก  จำนวน 10 ข้อ  ระบบจะส่งผลไปที่คลังข้อสอบ เพื่อให้ครูตรวจและประเมินผล
  ส่ง 21 ธ.ค. 2558 15:56 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • สัปดาห์ที่ 6 เลือกเมนูด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าศึกษาเนื้อ ใบงาน และแบบทดสอบ ในหน่วยที่ 3-  ให้นักเรียนคลิกเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3 โดยให้เวลา 10 นาที-  ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง  ข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์ก จากเนื้อหาหน่วยที่ 3 แล้วให้นักเรียนตอบดังนี้                              - ข้อดีและข้อเสียของโซเชียลเน็ตเวิร์กมีอะไรบ้าง เมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนบันทึกลงในสมุด แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อตรวจสอบคำตอบ และสรุปลงสมุดอีกครั้ง
  ส่ง 20 ธ.ค. 2558 09:38 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • สัปดาห์ที่ 5 ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหา  เรื่อง ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ จากเนื้อหาหน่วยที่ 2- ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง  ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ จากเนื้อหาหน่วยที่ 2 แล้วครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบดังนี้- ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  เมื่อทำตามขั้นตอนเรียบร้อย ตรวจสอบผลการส่งได้ที่ เมนู เช็คการส่งงาน  - นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  จำนวน 10 ข้อ  ระบบจะส่งผลไปที่คลังข้อสอบ เพื่อให้ครูตรวจและประเมินผล
  ส่ง 20 ธ.ค. 2558 09:25 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • สัปดาห์ที่ 4 - เลือกเมนูด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเข้าศึกษาเนื้อ ใบงาน และแบบทดสอบ - ให้นักเรียนคลิกเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2 โดยให้เวลา 10 นาที - ศึกษาเนื้อหาบทเรียน เรื่อง  ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ จากเนื้อหาหน่วยที่ 2
  ส่ง 20 ธ.ค. 2558 09:34 โดย เทวัญ ภูพานทอง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments