ห้องเรียนออนไลน์

 • สัปดาห์ที่ 3 : ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.3 เรื่อง หลักการใช้สีจากนั้นให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน ขนาด 800X600 pixel โดยให้ทำการออกแบบพื้นหลัง เลือกสีที่มองแล้วทำให้รู้สึกสบายตา  ผ่อนคลาย และมีความสวยงามเมื่อเสร็จแล้วบันทึกเป็น work3.jpg  อัพโหลดไว้บนแฟ้มสะสมงานออนไลน์ของตนเอง
  ส่ง 16 พ.ย. 2558 18:57 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • สัปดาห์ที่ 2 : ศึกษาใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง ทฤษฎีสี  เพื่อศึกษาการเลือกสีที่จะนำมาใช้งาน  สีที่บ่งคอกความรู้สึกต่าง ๆ  สีใกล้เคียง  สีตรงข้ามจากนั้น ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน โดยให้เลือกสีที่ใช้ดังนี้1. สีพื้น  ให้เลือกสีใกล้เคียงกัน 2-3 สีมาใช้งาน3. สีข้อความ ให้เลือกสีตรงกันข้าม มาใช้งาน เสร็จแล้วบันทึกเป็น work2  นามสกุลไฟล์ jpeg  แล้วอัพโหลดขึ้นไว้ในโฟลเดอร์สะสมงานของนักเรียน
  ส่ง 16 พ.ย. 2558 18:53 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • สัปดาห์ที่ 1 : รู้จักกับโปรแกรมตกแต่งภาพ  เครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งภาพ การสร้างชิ้นงาน กำหนดค่าของชิ้นงานเบื้องต้น โดยศึกษาจากใบความรู้ที่ 1.1 จากนั้นทำการสร้างชิ้นงาน โดยกำหนดความกว้าง (Width=1024) และความสูง (Hight=300) ทำการใส่สีแบบ Gradient ตามที่นักเรียนต้องการ บันทึกชื่อชิ้นงานเป็น work1  นามสกุลของไฟล์เลือกเป็น jpeg แล้วอัพโหลดขึ้นโฟลเดอร์สะสมงานของนักเรียนครับ
  ส่ง 16 พ.ย. 2558 18:48 โดย เทวัญ ภูพานทอง
 • ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียน วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิค  รหัสวิชา ง30246 นะครับคำแนะนำในการเข้าเรียน      1. ให้นักเรียนศึกษาตามลำดับจากบนลงล่าง หรือตามที่ครูผู้สอนแนะนำ ….2. ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งในเอกสารหรือใบงานอย่างเคร่งครัด     3. นักเรียนสามารถตรวจสอบเวลาเรียนได้จากเมนู การเข้าเรียน     4. นักเรียนสามารถตรวจสอบจำนวนงานที่ส่งได้จากเมนู เช็คการส่งงาน     5. นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานได้ที่เมนู แฟ้มงานนักเรียน
  ส่ง 16 พ.ย. 2558 01:53 โดย เทวัญ ภูพานทอง
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

http://drive.google.com/drive/


http://www.google.com

http://www.youtube.com

DLIT สพม.24

http://www.dlit.ac.th