แผนที่การเดินทางมายังโรงเรียนนครไทย

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่
 
 
จากโลตัสพิษณุโลกถึงโรงเรียนนครไทย
 
 
จากบ้านแยงถึงโรงเรียนนครไทย
 
 
จากอำเภอชาติตระการถึงโรงเรียนนครไทย
 
 
จากอำเภอด่านซ้ายถึงโรงเรียนนครไทย
 
 
จากที่ว่าการอำเภอนครไทยถึงโรงเรียนนครไทย
 
 
จากหน้าสำงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก(สาขานครไทย)ถึงโรงเรียนนครไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments