สรุปผลการแข่งขัน

โพสต์9 ส.ค. 2558 23:03โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 21:10 ]

รายงานผลการแข่งขัน “สุดยอดนวัตกรรมมัธยมสามสิบเก้า” กลุ่ม 3

 

1.       การแข่งขัน วงดนตรีสตริงขับร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ ระดับชั้น ม.1-3

          ลำดับที่ 1        โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม      คะแนน   85.7    เหรียญทอง

2.       การแข่งขัน วงดนตรีสตริงขับร้องเพลงค่านิยม 12 ประการ  ระดับชั้น ม.4-6

          ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                         คะแนน  96      เหรียญทอง

ลำดับที่  2       โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา            คะแนน 94     เหรียญทอง

ลำดับที่  3       โรงเรียนชาติตระการวิทยา            คะแนน  92      เหรียญทอง

ลำดับที่  4       โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม      คะแนน 90     เหรียญทอง

3.       การแข่งขัน  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                        คะแนน 93.84     เหรียญทอง

ลำดับที่ 2       โรงเรียนดงประคำพิทยาคม          คะแนน  80.76    เหรียญทอง

ลำดับที่  3       โรงเรียนยางโกลนวิทยา               คะแนน 72.30    เหรียญเงิน

4.       การแข่งขัน ครู (ผู้กำกับ/รองผู้กำกับลูกเสือ)

ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                         คะแนน   96    เหรียญทอง

5.       การแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

ลำดับที่  1       โรงเรียนนครไทย                        คะแนน   83      เหรียญทอง

ลำดับที่  2       โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา               คะแนน   81     เหรียญทอง

ลำดับที่  3       โรงเรียนยางโกลนวิทยา               คะแนน   78    เหรียญเงิน

ลำดับที่  3       โรงเรียนดงประคำพิทยาคม          คะแนน   78     เหรียญเงิน

 Comments